Takk for at du vil bli medlem i Norsk Sarkoidose Forening. 

Hvis du melder deg inn som hovedmedlem etter 1. november, vil prisen reduseres til kr. 100,- ut året. Du kan melde deg inn til redusert pris fram til 31. desember. Fra 1. januar går kontingenten opp til normal pris igjen. 

OBS! Betalingen og innmeldingen gjelder derfor kun for inneværende kalenderår! 

Årlig kontingent sendes ut fast i januar/februar.  

VIKTIG! Med tellende medlem regnes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt har meldt seg inn i organisasjonen, står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret, har adresse i Norge og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Fulle demokratiske rettigheter er stemme-, møte-, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge som representant.

 

Medlemstype Pris
Hovedmedlem 400,00 Til Innmelding
Husstandsmedlem 50,00 Til Innmelding
Støttemedlem 250,00 Til Innmelding