Takk for at du vil bli medlem i Norsk Sarkoidose Forening. Foreningen ble stiftet 23. september 2002 og har siden da jobbet for å få informasjon om sarkoidose ut til de som trenger det.

Støttemedlemskap og familiemedlemskap følger kalenderåret. Hvis du melder deg inn som hovedmedlem etter 1. oktober, vil prisen reduseres til kr. 100,- ut året. Betalingen og innmeldingen gjelder derfor kun for inneværende kalenderår!

OBS!!! Du MÅ bo i Norge for å bli medlem.

Årlig kontingent sendes ut fast i januar/februar. Alternativet er at du ringer medlemskontoret så kan vi ordne medlemskap pr. telefon. Alle nye medlemmer får tilsendt en velkomstmappe med en del informasjon.

VIKTIG! Med medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon, har betalt årskontingent for grunnlagsåret og har demokratiske rettigheter i organisasjonen. Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjoner, jf. Barnelova § 32, med unntak i de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker, jf. § 3 h). I slike unntakstilfeller, og for barn under 15 år og andre personer med verge, er det jevngodt med innmelding foretatt av verge.

Velkommen som medlem i Norsk Sarkoidose Forening!

Medlemstype Pris
Hovedmedlem 100,00 Til Innmelding
Husstandsmedlem 50,00 Til Innmelding
Støttemedlem 250,00 Til Innmelding