Medlemstype Pris
Hovedmedlem 400,00 Til Innmelding
Husstandsmedlem 50,00 Til Innmelding
Støttemedlem 250,00 Til Innmelding