I tillegg kan du samtidig melde inn husstandsmedlem (mann, samboer, kone). Dette koster kr. 50,- pr medlem.

Medlem
Det er frivillig å krysse av på dette!
 • Innmeldt frivillig (etter fylte 15 år)
 • Ønsker digitalt medlemsblad/informasjon istedet for trykket versjon
Det er frivillig å krysse av på dette.
 • Lunger
 • Lymfer
 • Hud
 • Muskler/ledd
 • Spyttkjertler/bihuler/tenner/munn
 • Nervesystemet
 • Øyne
 • Lever/milt
 • Hjertet
 • Blod/urinveier/nyrer
 • Spiserør/mage/tarm
 • Annet (Skriv i feltet under)
Det er frivillig å krysse av på dette!
 • Dårlig hukommelse
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Fatigue
 • Nattsvette
 • Svak feber
 • Søvnproblemer
 • Vekttap
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Vedtekter Les
Samtykker
Ja, jeg samtykker i å motta elektronisk informasjon fra foreningen angående produkter, tjenester og arrangementer som er relevant i forhold til formålet med medlemskap i foreningen.
Samtykke til elektronisk informasjon
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.